Henk Nijboer benoemd als kwartiermaker sociale agenda

Henk Nijboer is benoemd als kwartiermaker om samen met inwoners, organisaties en overheden een sociale agenda te ontwikkelen. In deze sociale agenda wordt aangegeven hoe een generatielang in brede welvaart in Groningen en Noord-Drenthe geïnvesteerd gaat worden. Dit geeft invulling aan een belangrijk onderwerp uit de kabinetsreactie Nij Begun, die gegeven is na de parlementaire enquête aardgaswinning Groningen. De kwartiermaker werkt in opdracht van de Groninger en Noord-Drentse gemeenten, de waterschappen, de provincie Groningen en het Rijk.

Regisseur en verbinder

De kwartiermaker gaat als procesregisseur en verbinder aan de slag om met de regio tot een gemeenschappelijke sociale agenda te komen. Hierbij is het van belang te kijken wat er al is en wat er nodig is. Ook moet de samenhang worden bewaakt met het schadeherstel en de versterking in het aardbevingsgebied, met de economische agenda die binnenkort start en met Nationaal Programma Groningen.

Vertrouwen

De commissie die verantwoordelijk is voor de benoeming heeft veel vertrouwen in de kwartiermaker. Voorzitter van de commissie, gedeputeerde Susan Top: “We zijn erg blij met de aanstelling van Henk Nijboer. Hij is goed bekend met de situatie in het gebied, weet wat er leeft bij de mensen en heeft een groot netwerk in Groningen en Den Haag. Dit zijn stuk voor stuk belangrijke elementen om deze belangrijke opdracht goed te kunnen uitvoeren.”

Nijboer was sinds 20 september 2012 lid van de Tweede Kamer namens de Partij van de Arbeid en heeft zich regelmatig hardgemaakt voor Groningen in het gasdossier. Henk Nijboer: “De situatie in onze regio gaat me aan het hart. Ik wil me samen met inwoners en maatschappelijke organisaties in Groningen en Noord-Drenthe inzetten voor een stevige aanpak om armoede en onderwijsachterstanden te verkleinen en de leefbaarheid en gezondheid te verbeteren. Daar zet ik heel graag mijn schouders onder.”

Toekomst van inwoners

De sociale agenda heeft als doel om in 30 jaar de toekomst van de mensen in Groningen en Noord-Drenthe structureel te verbeteren. De punten die centraal staan, zijn:

  • Verbeteren van (mentale) gezondheid;
  • Vergroten van de leefbaarheid;
  • Kansen voor kinderen, jongeren en de volgende generatie;
  • Deelnemen aan werk en verminderen van armoede.
    Plan
    De sociale agenda wordt uitgewerkt in een plan dat gericht is op mensen die dit het meeste nodig hebben, met bijzondere aandacht voor jongeren. In het plan wordt ook een voorstel gemaakt voor de verdeling van geld. Er is in totaal 3,5 miljard euro beschikbaar voor de periode van 30 jaar. Het is de bedoeling het plan eind 2024 op te leveren. De aanstelling van de kwartiermaker is daarom voor de periode van één jaar.

Plan

De sociale agenda wordt uitgewerkt in een plan dat gericht is op mensen die dit het meeste nodig hebben, met bijzondere aandacht voor jongeren. In het plan wordt ook een voorstel gemaakt voor de verdeling van geld. Er is in totaal 3,5 miljard euro beschikbaar voor de periode van 30 jaar. Het is de bedoeling het plan eind 2024 op te leveren. De aanstelling van de kwartiermaker is daarom voor de periode van één jaar.