Economie

Nieuw perspectief voor Groningen en Noord-Drenthe

Voor de economische agenda, die bij moet dragen aan Brede Welvaart in de regio, is eenmalig € 250 miljoen beschikbaar en in de periode 2026-2055 jaarlijks € 100 mln. Dit nog naast specifieke middelen voor onder meer bestaande organisaties en infrastructuur. In 2023 is een startdocument opgesteld in een samenwerking tussen Rijk en regio. Op basis van dit document wordt in 2024 de Economische Agenda opgesteld. In april 2024 is Jakob Klompien aangesteld als kwartiermaker voor de Economische Agenda.

Het Startdocument beschrijft de inhoudelijke hoofdlijnen van de Economische Agenda. Hoofdlijnen gebaseerd op zowel de kabinetsreactie ‘Nij Begun’ als de regionale inzet ‘Ereschuld: herstel en perspectief voor Groningen’. Daarmee borduren we voort op bestaande plannen. De thema’s energie, gezondheid en landelijk gebied vormen de rode draad. De uiteindelijke Economische Agenda wordt opgeleverd aan het einde van 2024 en beschrijft de koers en hoe geïnvesteerd kan worden in Groningen en Noord-Drenthe.

De kwartiermaker krijgt als taak dit jaar aan de slag te gaan met het opstellen van de daadwerkelijke Economische Agenda op basis van het startdocument. Dit betreft zowel uitwerking van de inhoud als het verder invullen van de samenwerkings- en uitvoeringsvormen en de financiële kaders. Dat doen we uiteraard in nauwe samenwerking met de andere agenda’s, partnerorganisaties zoals kennisinstellingen en het bedrijfsleven en inwoners.