Privacybeleid

Deze website is tot stand gekomen op basis van een samenwerking tussen de provincie Groningen, de Groningse gemeenten Groningen, Midden-Groningen, Eemsdelta, Het Hogeland, Oldambt, Stadskanaal, Veendam, Pekela, Westerwolde, Westerkwartier, de Drentse gemeenten Noordenveld, Tynaarlo, Aa en Hunze, Waterschap Noorderzijlvest, Waterschap Hunze en Aa’s en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het doel van deze website is om inwoners en andere betrokkenen te informeren over de actualiteiten en de voortgang van Nij Begun. Op deze website worden persoonsgegevens verwerkt. In deze verklaring wordt uitgelegd hoe er wordt omgegaan met jouw persoonsgegevens.

Waarvoor worden er in dit geval persoonsgegevens verwerkt?

De persoonsgegevens op deze website worden verwerkt voor:

 • Het afhandelen van contactverzoeken, die binnen zijn gekomen via het contactformulier;
 • Het beheer van de website.

Welke gegevens worden verwerkt?

Contactformulier

Via het contactformulier kun je aangeven dat je contact zoekt met projectmedewerkers van Nij Begun. Hiervoor worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • Naam;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer.

Het sturen van een nieuwsbrief

Indien je op de hoogte wilt worden gehouden van alle ontwikkelingen bij Nij Begun, kun je je aanmelden voor de nieuwsbrief. Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam;
 • E-mailadres.

Wie heeft er toegang tot jouw gegevens?

Alleen projectmedewerkers van Nij Begun die dit nodig hebben vanuit hun functie hebben toegang tot jouw persoonsgegevens. Die toegang is nodig om bijvoorbeeld contact met jou op te nemen naar aanleiding van jouw contactverzoek.

Verstrekking aan derden

Wij delen jouw gegevens alleen met andere partijen wanneer dat nodig is voor het uitvoeren van taken. Als we gegevens delen doen we dat onder de voorwaarde dat er passende beveiligings- en privacymaatregelen zijn getroffen. In dit geval worden voor het sturen van nieuwsbrieven (Spotler) en het hosten van de website (Smeedijzer) derde partijen ingeschakeld met wie wij een verwerkersovereenkomst hebben gesloten, waarin geborgd wordt dat de verwerking volgens de AVG plaatsvindt.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

Wij bewaren jouw gegevens voor zolang het nodig is om jouw verzoek af te handelen. Voor uitnodigingen en nieuwsbrieven kun je je altijd afmelden.

Website en cookies

Jij bezoekt onze websites zonder dat wij weten wie jij bent. Wel zet het computersysteem automatisch een klein bestand (een cookie) met letters en cijfers op jouw computer, maar daar staat geen informatie in over jou. Als jij een formulier invult,weten wij natuurlijk wel wie jij bent. Die informatie gebruiken wij alleen om een antwoord op jouw (aan)vraag te kunnen geven. Wij gaan zorgvuldig om met deze gegevens.

Matomo

We verzamelen algemene gebruiksgegevens om de website te verbeteren. Zo krijgen we informatie over het aantal bezoekers, welke pagina’s het meest worden bezocht of de tijdstippen van bezoek. Deze informatie wordt nooit gebruikt voor het identificeren van individuele personen. Daarvoor gebruiken we Matomo. Door Matomo te gebruiken verwerken we de gegevens in eigen beheer en verstrekken we ze niet aan derden. De verzamelde data worden in Europa op een versleutelde omgeving bewaard.

Dat doen we op de volgende manier:

 • We maken gebruik van Matomo-cookies. Daarmee krijgen we inzicht in de bezoekersstromen en paginaweergaven. Met deze statistieken verbeteren we onze website.
 • Je kunt het gebruik van cookies weigeren door in je browser de daarvoor bedoelde instellingen te kiezen. Wij wijzen je erop dat je in dat geval misschien niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.
 • We hebben een verwerkersovereenkomst met Matomo afgesloten. Hierin is vastgelegd dat Matomo alleen als verwerker optreedt bij de verwerking van de persoonsgegevens van onze websitebezoekers.
 • Het IP-adres van iedere websitebezoeker is geanonimiseerd in Matomo. De laatste zes cijfers van het IP-adres worden verwijderd, zodat een verwijzing naar personen wordt uitgesloten.

Hoe zorgen wij dat jouw gegevens goed beveiligd zijn?

Naast technische beveiligingsmaatregelen zoals het versleutelen van persoonsgegevens en toegangscontroles op computersystemen, hebben medewerkers een geheimhoudingsplicht en wordt toegang tot persoonsgegevens alleen gegeven aan medewerkers die daartoe bevoegd zijn. Het toezicht op de verwerkingen en de beveiliging ervan ligt bij de Functionaris Gegevensbescherming en de Concernfunctionaris Informatiebeveiliging. Deze kun je bereiken via 050 – 316 49 11 of info@provinciegroningen.nl.

Jouw rechten op grond van de AVG

Als betrokkene (van wie persoonsgegevens worden verwerkt) heb je een aantal rechten waar we je graag op willen wijzen. Van sommige rechten kun je uitsluitend gebruik maken in bijzondere omstandigheden. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens vind je meer informatie over dit onderwerp.

Het gaat om de volgende rechten:

 • Recht op inzage: op verzoek vertellen wij jou welke gegevens wij van jou verwerken, met welke specifieke grondslag en op welke manier wij dat doen.
 • Recht op correctie, aanvulling, afscherming (beperking van de verwerking) en verwijdering (recht op vergetelheid): je kunt als dat nodig is jouw persoonsgegevens wijzigen of in een aantal gevallen helemaal laten verwijderen.
 • Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking: tegen bepaalde verwerkingen van jouw gegevens kun je bezwaar maken.
 • Recht op dataportabiliteit: dit is het recht om jouw gegevens mee te nemen naar een andere organisatie of daar naartoe over te laten dragen.
 • Recht op een menselijke blik bij besluiten: er worden door ons geen beslissingen over jou genomen door volledig geautomatiseerde besluitvorming.
 • Klachtrecht: je kunt een klacht indienen over het gebruik van jouw persoonsgegevens. Als jij er met ons niet uitkomt, kun je met jouw klacht terecht bij de FG of bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. Alle wijzigingen worden van kracht zodra de herziene privacyverklaring op onze website is geplaatst. Wij raden je aan om deze privacyverklaring regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Als je vragen hebt over deze privacyverklaring, kun je contact met ons opnemen via info@nijbegun.nl.