Welkom op Nij Begun. Hier vind je alle informatie over het herstel van Groningen en Noord-Drenthe als gevolg van de gaswinning. Samen maken we een nieuwe start om onze regio weer perspectief te geven. Of het nu gaat om herstel (schade, versterken en gezondheid), leefbaarheid, isolatieaanpak of economische groei. 

Op Nij Begun blijf je op de hoogte, lees je wat er speelt en worden jouw vragen beantwoord. Dit platform werkt als een soort gids. Met informatie over aankomende bijeenkomsten, mogelijkheden om mee te doen, de voortgang van het programma Nij Begun en alles wat daarmee samenhangt.

Samen maken we ons Nij Begun. Zo ook dit platform. We werken eraan om ook te kunnen reageren op dit platform. Bijvoorbeeld door ideeën en tips uit te wisselen met anderen. Zo wordt Nij Begun niet alleen een informatiebron, maar ook een platform voor samenwerking en betrokkenheid. Zodat we met elkaar werken aan de toekomst van onze regio. Want een Nij Begun: dàt maken we samen.

Nieuws en verhalen

De thema’s