Isolatieaanpak

Groningen en Noord-Drenthe als eerste aardgasvrij

Man die een thermische dakisolatielaag installeert - met behulp van minerale wol

Gemeenten uit Groningen en Noord-Drenthe, de provincie Groningen en de Rijksoverheid komen gezamenlijk in het kader van Nij Begun met een isolatieaanpak voor woningeigenaren. Zo kunnen woningeigenaren in Groningen en Noord-Drenthe profiteren van een lagere energierekening en wordt energiearmoede verder tegengegaan. Deze aanpak komt voort uit de ambitie van de regio om aardgasvrij te worden en uit de kabinetsreactie Nij Begun. De isolatieaanpak is hierin een grote en belangrijke eerste stap. Voor de isolatieaanpak is 1,65 miljard euro beschikbaar. De maatregel geldt met terugwerkende kracht vanaf 25 april 2023.

Woningeigenaren in Groningen en Noord-Drenthe (gemeenten Aa en Hunze, Noordenveld en Tynaarlo) die na 25 april 2023 een investering hebben gedaan of nog gaan doen in isolatiemaatregelen, ontvangen hiervoor extra subsidie. Onder de isolatieaanpak vallen alle noodzakelijke maatregelen tot de standaard voor woningisolatie. Voor de isolatie van huurwoningen krijgen woningcorporaties in Groningen en Noord-Drenthe 200 miljoen euro voor isolatiemaatregelen aan huurwoningen. Met de woningcorporaties is afgesproken dat de isolatiemaatregelen niet leiden tot hogere huren en huurders hier dus voordeel van hebben vanwege lagere energiekosten.

Bij het uitwerken van de isolatieaanpak geven Rijk en regio prioriteit aan de meest kwetsbare huishoudens en aan degenen die het hardst zijn getroffen door de gevolgen van de aardbevingen en versterkingsoperatie. Daarnaast was de inzet, volgens de aanbevelingen van de Commissie Van Geel, om de verschillen in het versterkingsgebied tussen buren in dezelfde straat of wijk zoveel mogelijk te beperken en dempen. Deze aanpak is hierin een belangrijke eerste stap.

Kijk voor meer informatie op Rijksoverheid.nl.