Herstel

Samen werken aan het herstel van Groningen en Noord-Drenthe

De gevolgen van de gaswinning laten nog jaren diepe sporen na in onze provincie. Pas als woningen veilig zijn, schade is vergoed en mensen zich weer gezond voelen, ontstaat weer ruimte om na te denken over de toekomst. Een toekomst die we als regio samen met inwoners maken. We willen samen werken aan het herstel van Groningen: een veilig, schadevrij, verduurzaamd, leefbaar en mooi Groningen. Waarbij inwoners en ondernemers weer regie hebben over hun eigen leven.

Zonder een betere aanpak van schadeherstel, versterking en gezondheid is nieuw perspectief voor Groningers en Noord-Drenten niet mogelijk. Bewoners en ondernemers moeten de schadeafhandeling en versterking ervaren als mild, menselijk en makkelijk.

Waar werken we aan?  

  • De bewoners zijn leidend en worden geholpen. 
  • Richting geven aan maatregel 1 tot en met 31 uit Nij Begun.
  • Gemeenten weten wat er leeft en speelt en kunnen oplossingen voor bewoners bieden. 
  • De overheid werkt als één overheid gebiedsgericht samen om de last te verlichten van inwoners die gebukt gaan onder de procedures van versterking en regelingen rond schadeherstel. 
  • De overheid ziet en hoort bewoners die nog niet gezien en gehoord worden. 

Hoe doen we dat? 

  • De visie ‘Een veilig, schadevrij, verduurzaamd, leefbaar en mooi Groningen’ concreet maken: wat betekent het, wie gaat waarmee aan de slag, hoe wordt samengewerkt, wat is de planning.  
  • Samenhang aanbrengen in de afhandeling van schade en het versterken (en isoleren) van gebouwen.  
  • Investeren in een stevigere en toegankelijke aanpak voor de (psycho)sociale en gezondheidseffecten. 
  • Kleinschalig starten met één overheid-aanpak per adres.  
  • Markeren van het definitief sluiten van het Groningenveld.

Sociaal en economisch 

De parlementaire enquêtecommissie trok harde conclusies over hoe onze regio is behandeld. Daaruit vloeit een ereschuld voort aan Groningers en Noord-Drenten: het gebied verdient een betere toekomst, op economisch en sociaal gebied. Voor een sociale en economische agenda is een generatie -30 jaar- lang 100 miljoen per jaar beschikbaar om het tij te keren en te werken aan perspectief.