Stem van Groningen

Met Nij Begun starten we structureel het gesprek met inwoners. Dit doen we tijdens bijeenkomsten, maar ook online. Zo kunnen mensen die niet in de gelegenheid zijn om naar een bijeenkomst te komen, of die het makkelijk vinden digitaal bij te dragen, ook online meepraten. 

Online gaan we het gesprek openen en gebruiken dit als vertrekpunt voor verdiepende gesprekken over Nij Begun. Je kunt hiervoor terecht op de website: stemvanprovinciegroningen.nl.

En heb je vragen, opmerkingen of tips of ideeën over Nij Begun? Mail naar info@nijbegun.nl