Blog: Nij Begun geeft nieuw perspectief

Wat is de grote opdracht voor ons Nij Begun? Voor mij is het belangrijk dat inwoners van Groningen en Noord-Drenthe ‘weer zin krijgen in de toekomst’. Nij Begun moet meer zijn dan het herstellen van fysieke en mentale schade. Het gaat ook om nieuw perspectief voor de toekomst. En om dorpen en wijken waar we trots op zijn.

De aardbevingen in onze provincie hebben niet alleen schade aan huizen veroorzaakt, maar ook aan mensen. Er zijn littekens bij onze inwoners en veel mensen voelen zich onveilig in hun eigen huis. Met Nij Begun moet dat allereerst gaan veranderen. Naast aandacht voor de welvaart in onze regio, vragen ook onze democratie en onze gemeenschappen aandacht. In Groningen is het vertrouwen in de overheid fors geschonden. En zijn scheuren in gemeenschappen ontstaan. De betrokkenheid en de stem van inwoners moeten leidend zijn. En we moeten voortbouwen op al die bestaande krachtige collectieven en initiatieven waar we in Groningen en Noord-Drenthe zo trots op zijn. Ik geloof dat samenwerken in een sterke democratie essentieel is voor een succesvol herstelproces en een bloeiende gemeenschap.

Nij Begun kan nieuwe betekenis geven aan wijken, dorpen en gemeenschappen. De parlementaire enquêtecommissie stelde dat Groningers centraal moeten staan bij het inlossen van de Ereschuld. Dat is de enige manier om voor passende verbeteringen te zorgen. Oplossingen vinden die aansluiten bij wat een straat of de buurt wil, of wat op die plek het meest logisch is. Werken aan de duurzame veranderingen waar iedereen blij mee is en ook lang blij mee kan blijven. Je hebt dan niet alleen veel meer kans op een beter resultaat; ondertussen heb je ook gewerkt aan de sfeer. Samen praten en meedenken over de toekomst van je dorp of wijk is goed voor de saamhorigheid en het gemeenschapsgevoel. Zoeken naar het gezamenlijke is belangrijk in een wereld waar tegenstellingen steeds meer zichtbaar zijn. Naar ieders behoeften kijken en belangen samen zorgvuldig afwegen – dat is pas democratie. Mijn droom is: laten we samen van onze regio de beste democratie van de wereld maken.

De heropbouw van Groningen moet fysieke verbeteringen bewerkstelligen, maar ook het welzijn, onderwijs en de kwaliteit van leven verbeteren. Dat doen we met de sociale agenda. Op economisch vlak willen we de provincie laten bloeien door te investeren in innovatie, duurzame energiebronnen en in onze lokale bedrijven. Een sterke economie is essentieel voor een goed herstelproces en een welvarende gemeenschap. Dit doen we met de economische agenda.

De verschillende agenda’s vormen samen ons Verhaal van Groningen. Dat verhaal maken we samen. Niet alleen voor nu, maar vooral voor onze kinderen en de volgende generaties. Jongeren moeten daarom een stevige stem krijgen bij het maken van plannen voor hun toekomst. Want zij hebben recht op een veilige en duurzame leefomgeving. Wat zou het niet prachtig zijn, als we over een paar jaar vol trots kunnen zeggen: “In 1959 ontdekte iemand in een weiland in Groningen gas. In 2024 startten we gelukkig met Nij Begun!”

Klaas Sloots, burgemeester Stadskanaal en trekker van de ‘Stuurgroep Participatie en Communicatie’.