Nieuwe website over Nij Begun live

Nijbegun.nl is live! De provincie Groningen, de Groninger en Noord-Drentse gemeenten, de waterschappen Hunze en Aa en Noorderzijlvest en de Rijksoverheid maakten een website over Nij Begun. Onder de noemer Nij Begun werken zij voor de komende dertig jaar samen met inwoners en samenwerkingspartners aan het herstel en de toekomst van Groningen en Noord-Drenthe als gevolg van de gaswinning.

Op deze website vind je alle informatie over het herstel van Groningen en Noord-Drenthe als gevolg van de gaswinning. Samen maken we een nieuwe start om onze regio weer perspectief te geven. Of het nu gaat om herstel (schade, versterken en gezondheid) leefbaarheid, duurzaamheid of economische groei.

Wat vind je nu en straks op Nij Begun?

We staan letterlijk aan een nieuw begin. Dat geldt ook voor de website. De komende tijd wordt de website steeds meer uitgebreid met aankomende publieke bijeenkomsten, mogelijkheden om mee te denken/doen, de voortgang van het programma Nij Begun en meer. Je kan je ook inschrijven voor de nieuwsbrief, zodat je niets mist. Ook wordt de website nog uitgebreid met een reageer-optie, bijvoorbeeld om ideeën en tips uit te wisselen. Zo kunnen we deze website ook gebruiken om samen te werken aan de toekomst van onze regio, want samen maken we ons Nij Begun.