Opbrengst inloopbijeenkomst 20 april

‘Ondersteun bestaande inwonersinitiatieven.’ ‘Betrek inwoners, ook jongeren.’ ‘Zorg voor een centrale organisatie voor Groningen en Noord-Drenthe’. Dit zijn enkele ideeën die inwoners hebben aangedragen tijdens de eerste inloopbijeenkomst Nij Begun op zaterdag 20 april in het provinciehuis in Groningen. Hier konden inwoners, bestuurders en medewerkers (van Het Rijk, gemeenten en provincie) hun ideeën en wensen over Nij Begun delen.

Met ruim 250 bezoekers, de vele gesprekken, de goede ideeën die het opleverde en een dag ervoor een definitief einde aan de gaswinning uit het Groningenveld, voelde de bijeenkomst als ‘een echt nij begun’, zoals een van de bezoekers verwoordde. Want pas daarmee kun je echt bouwen aan herstel en de toekomst van Groningen en Noord-Drenthe.

Waarom Nij Begun?

Bij de gaswinning in Groningen zijn de belangen van Groningers structureel genegeerd. Dit heeft voor hen rampzalige gevolgen gehad. Dit is de belangrijkste conclusie van de parlementaire enquête aardgaswinning Groningen. Daarom kondigde het kabinet met ‘Nij Begun’ vijftig maatregelen en een langjarige aanpak voor Groningen en Noord-Drenthe aan. ​De maatregelen zijn het afgelopen jaar onderverdeeld in de agenda Herstel van Groningen, de Sociale Agenda, de Economische Agenda en de Isolatieaanpak. En in de ‘Staat van Groningen’ wordt gemonitord hoe het ervoor staat op het gebied van schade, versterken, verduurzamen en brede welvaart. ​

Samen maken wij ons ‘Nij Begun’

Participatie en communicatie hebben een belangrijke plek binnen de agenda’s. Want zoals de enquêtecommissie adviseerde: ‘Het is zaak dat verantwoordelijken samen met Groningers en Drenten in dialoog treden over hoe de ereschuld wordt ingelost.’ Daarom worden verschillende (lokale en regionale) bijeenkomsten georganiseerd, gaan de betrokkenen van de genoemde agenda’s in gesprek met inwoners, ondernemers, samenwerkingspartners en maatschappelijke organisaties. En zo maken wij samen ons ‘Nij Begun’.​

Opbrengst bijeenkomst Groningen

Dat wat wij horen en zien tijdens de verschillende bijeenkomsten, geven wij structureel terug aan de Groningers en Drenten. Jouw input wordt de komende jaren gebruikt voor de verdere ontwikkeling van de verschillende agenda’s. ​De opbrengst van deze bijeenkomst vind je hier (samengevat) terug.

Meer bijeenkomsten

Kon je niet bij de bijeenkomst aanwezig zijn, maar wil je wel graag meepraten over de toekomst van Groningen en Noord-Drenthe? Kijk dan regelmatig op de agendapagina van deze website en/of abonneer je op de Nij Begun nieuwsbrief via deze website. Zo krijg je het laatste nieuws als eerste in je inbox.