Volksvertegenwoordigers in gesprek met kwartiermakers Nij Begun

Zo’n zeventig raads- en Statenleden en bestuursleden van waterschappen gingen zaterdag 8 juni in theater ’t Kielzog in Hoogezand in gesprek met kwartiermakers Jakob Klompien (Economische agenda) en Henk Nijboer (Sociale agenda) van Nij Begun. Nu de kwartiermakers gestart zijn en vele gesprekken hebben gevoerd, kwamen ze met hun eerste bevindingen terug naar de volksvertegenwoordigers.

Er ontstonden boeiende gesprekken tussen aanwezige volksvertegenwoordigers en de kwartiermakers, met ruimte voor ideeën en ook punten van zorg. Over armoede in de regio, de sociale samenhang die in dorpen en wijken onder druk staat, woningbouw, de digitale infrastructuur, winkelcentra en het mkb (midden- en kleinbedrijf). 

Werken aan nieuw perspectief voor Groningen
De bijeenkomst werd geleid door Nienke Baars, directeur van Nationaal Programma Groningen. Susan Top beet het spits af. Als gedeputeerde met gaswinning in haar portefeuille benadrukte zij het belang van langjarig intensief werken aan nieuw perspectief voor Groningen. ‘Nij Begun moet in het regeerakkoord komen te staan’, aldus Top. ‘Het is noodzakelijk om een grote stap vooruit te zetten willen we de mensen in het gaswinningsgebied weer goed in de benen krijgen’, aldus Top. 

Focus op jongeren
Henk Nijboer, kwartiermaker van de sociale agenda Nij Begun gaf een update van de sociale agenda. Hij gaf aan bijna 400 inwoners gesproken te hebben, waaronder jongeren. ‘Ik schrok vooral van de verhalen van jongeren die hulp nodig hebben. Om de achterstanden in Groningen op te lossen moet de focus met name op jongeren komen’, aldus Nijboer. Koen Schuiling, bestuurlijk verbonden aan de economische agenda Nij Begun, onderstreepte dit: ‘We gaan ervoor zorgen dat we de beste campussen krijgen. We gaan een omgeving creëren waarin elk kind en elke volwassenen zegt: daar wil ik zijn!’ Kwartiermaker van de economische agenda Nij Begun, Jakob Klompien, is ook van mening dat een deel van de oplossingen voor Groningen bij de jongeren liggen. ‘Het leren van een vak moet op de basisschool al beginnen.’ 

Uitdagingen bij bedrijfsleven en transities 
Klompien ziet ook dat er hard gewerkt moet worden aan de aansluiting van het onderwijs op het bedrijfsleven. ‘Daar ligt een grote uitdaging. Als we meer bedrijven en werk naar deze regio willen halen, moeten we ervoor zorgen dat we ook de geschikte mensen hier hebben’. De kansen en uitdagingen liggen wat hem betreft ook in de transities: energie, gezondheid en de transities in het landelijk gebied. En de kracht ligt in de verbinding tussen deze transities.

Investeren in aantrekkelijke regio
De kwartiermaker liet weten het geld dat beschikbaar is voor de economische agenda goed te gaan beschermen. Voor de economische agenda komt eenmalig 250 miljoen euro beschikbaar en van 2026 tot 2053 per jaar 100 miljoen euro. ‘Ons doel is dat Groningen en Noord-Drenthe bij uitstek aantrekkelijke regio’s worden en blijven om te werken, bezoeken, studeren en investeren.’