Zaterdag 15 juni inloopbijeenkomst Nij Begun Wirdum

Kom je zaterdag 15 juni ook naar het dorpshuis in Wirdum? We gaan graag met je in gesprek over de ‘Nij Begun’ plannen voor het herstel en de toekomst van Groningen en Noord-Drenthe, als gevolg van de gaswinning. Tussen 10.30 uur en 13.30 uur ben je van harte welkom!

We kunnen je meer vertellen over hoe het ervoor staat met de maatregelen die een jaar geleden zijn aangekondigd in de kabinetsreactie ‘Nij Begun’. Belangrijke onderwerpen deze dag zijn onder andere herstel (schade, versterken en gezondheid) en de sociale en economische ontwikkeling van Groningen en Noord-Drenthe. Daarnaast worden bezoekers uitgenodigd mee te denken over het verder uitwerken van de isolatieaanpak en wat er nodig is om deze aanpak tot een succes te maken. Tijdens deze bijeenkomst kun je over je ideeën en wensen van gedachten wisselen met bestuurders en medewerkers van betrokken overheden (gemeenten en provincie) en organisaties die meer weten over de genoemde onderwerpen.

  • Wanneer? Zaterdag 15 juni 10.30 – 13.30 uur.
  • Waar? Dorpshuis Wirdum Fromaweg 2.

Open kerk Wirdum
Platform Kerk & Aardbeving en Solidair Groningen & Drenthe organiseren rondom deze bijeenkomst een ‘open kerk’ in de kerk aan de Kerkeweg 24, om de hoek van het dorpshuis. Er is ruimte voor ontmoeten en gebed. Om 10 uur is een gebedsdienst en daarna is ieder heel uur een muzikaal- en meditatiemoment.

Opbrengst inloopbijeenkomst 20 april
Benieuwd naar de inbreng van inwoners bij de inloopbijeenkomst van 20 april? Die hebben we voor je samengevat.