Jakob Klompien kwartiermaker economische agenda

Jakob Klompien gaat aan de slag als kwartiermaker om samen met inwoners, organisaties, bedrijfsleven en overheden een economische agenda Nij Begun te ontwikkelen. Deze economische agenda beschrijft hoe de komende 30 jaar geïnvesteerd wordt in projecten in Groningen en Noord-Drenthe om de regionale economie te versterken.


Hiermee moeten Groningen en Noord-Drenthe aantrekkelijke regio’s zijn en blijven om te werken, leren en investeren. Een goede plek om te wonen, op te groeien en gezond oud te worden. En een gebied waarvan de ruimtelijke kenmerken worden beschermd en versterkt. De kwartiermaker werkt in opdracht van de Groninger en Noord-Drentse gemeenten, de waterschappen, de provincie Groningen en het Rijk en wordt ondersteund door enkele interne en externe adviseurs.

Regisseur en verbinder

Klompien werkte ruim 30 jaar in verschillende bestuursfuncties bij de Rabobank. Met deze ervaring gaat hij als procesregisseur en verbinder aan de slag om met de regio een gemeenschappelijke economische agenda te maken. Hierbij moet ook de samenhang worden bewaakt met de herstelagenda (schadeherstel en de versterking in het aardbevingsgebied), met de sociale agenda (Henk Nijboer) en met het Nationaal Programma Groningen. Dit geeft invulling aan een belangrijk onderwerp uit de kabinetsreactie Nij Begun, als vervolg op de parlementaire enquête aardgaswinning Groningen.

Vertrouwen

De commissie die verantwoordelijk is voor de benoeming heeft veel vertrouwen in de kwartiermaker. Voorzitter van de commissie, Koen Schuiling (burgemeester gemeente Groningen): ”Met de keuze van Jakob Klompien denken we de juiste persoon voor deze klus gevonden te hebben. Het is iemand die met zijn ervaring en brede netwerk in het Groninger bedrijfsleven gaat nadenken hoe we met de financiële middelen uit Nij Begun de wind in de zeilen van de noordelijke economie kunnen krijgen. De kansen zijn legio en dit gaat ons helpen om ze te benutten”.
Jakob Klompien (kwartiermaker economische agenda): “Het is een eervolle functie om aan het werk gaan met de vraag wat er nodig is om de economie van Groningen en Noord-Drenthe te versterken. We staan aan het begin van een buitengewoon uitdagend proces en gaan met enthousiasme aan de slag om samen met allerlei partijen invulling te geven aan de toekomstplannen”.


Plan

De economische agenda wordt uitgewerkt in een plan voor onder andere ondersteuning van het mkb en het versterken van het lokale ondernemings- en vestigingsklimaat. Dit plan bevat ook een voorstel voor de organisatie van de uitvoering en voor de verdeling van het beschikbare geld. Er is in totaal 4,5 miljard euro beschikbaar voor de periode van 30 jaar. Het is de bedoeling het plan eind 2024 op te leveren. De aanstelling van de kwartiermaker is daarom voor de periode van één jaar.