Colleges stemmen in met doelen en uitgangspunten sociale agenda Nij Begun

De colleges van de provincie Groningen en de Groningse en Noord-Drentse gemeenten stemden deze week in met de doelen en uitgangspunten van de sociale agenda. Dit is een volgende stap in het proces om een sociale agenda te maken. De doelen worden binnenkort ook voorgelegd aan het kabinet. De doelen kwamen tot stand na vele gesprekken met maatschappelijke instellingen, scholen, huisartsen, zorgverleners, maatschappelijke initiatieven, experts en inwoners. En natuurlijk met gemeenten, provincie en de Rijksoverheid.    

In maart zijn vier openbare bijeenkomsten georganiseerd waar ruim 700 mensen op afkwamen. En 215 van hen vulden formulieren in met wat zij van de sociale agenda verwachten. De opbrengst van deze bijeenkomsten zijn samengevat en verwerkt in de voorgestelde doelen. Uit alle gesprekken en bijeenkomsten kwamen drie hoofdrichtingen duidelijk naar voren: de zorg over onze jeugd, de armoedeproblematiek en de gevolgen daarvan en de roep om de leefbaarheid en lokale initiatieven te versterken.

Hoe verder?    
De colleges van de provincie Groningen, de Groningse en Noord-Drentse gemeenten stemden deze week in met de doelen van de sociale agenda. Het college van de gemeente Tynaarlo heeft het dinsdag 11 juni op de agenda staan. De volksvertegenwoordigers in Groningen en Noord-Drenthe kunnen nu voor medio juli aangeven wat zij van de doelen vinden, zodat de doelen breed gedragen worden en verder gewerkt kan worden aan de plannen. Raden en Staten kunnen dat doen in de vorm van een zienswijze richting hun eigen college. De doelen en uitgangspunten van de sociale agenda worden ook voorgelegd aan het kabinet. De volgende stap is verkennen hoe de doelen het beste bereikt kunnen worden. Ook hiervoor worden de komende maanden weer vele gesprekken gevoerd om aan te sluiten op inzichten uit de praktijk. Aan het eind van het jaar kan dan de sociale agenda worden vastgesteld. 

Samen maken wij ons Nij Begun    
De sociale agenda is onderdeel van Nij Begun. Vanuit Nij Begun werken we in Groningen en Noord-Drenthe aan het herstel en de toekomst van Groningen en Noord-Drenthe. Dit komt tot uitvoering in de herstelagenda, sociale agenda, economische agenda, de isolatieaanpak en participatie & communicatie. De Staat van Groningen monitort het effect. Op de hoogte blijven? Houd de website in de gaten. En via de homepage kunt u zich inschrijven voor de nieuwsbrief.